Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü olarak her dönem geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz, gelirlerinin köy okullarına gönderildiği kitap sergimizin altmış dokuzuncusu 8-12 Ekim tarihleri arasında Güney Kampüs Özger Arnas Salonunda! Hafta boyunca Ayrıntı, Metis, İletişim, Yordam, YKY, Say, Sel, Su, Tarih Vakfı, Bgst ve Bağlam yayınlarında %25-50 arası indirimler! Etkinliğe üniversite dışından katılım için linkteki formu..

Read more