Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü olarak her dönem geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kitap sergimizin altmış yedincisi 16-20 Ekim tarihleri arasında Güney Kampüs Özger Arnas Salonunda! Hafta boyunca Ayrıntı, Metis, İletişim, Yordam, YKY, Agora, Say, Sel, Evrensel, Su, Tarih Vakfı, Yazılama ve Patika yayınlarında %25-50 arası indirimler!