İsmail Saymaz kendisi için “hak haberciliği yapıyorum” diyor, insan hakkı ihlalleri, ifade hürriyeti üzerine haberler yapıyor. Mayıs 2002’den beri Radikal Gazetesi muhabiri olan Saymaz, haberleri nedeniyle yirmiye yakın davada yüzyılı aşkın hapis istemi ile yargılandı. Yaptığı haberler nedeniyle defalar hedef gösterildi. Son olarak Ali İsmail Korkmaz ile ilgili yaptığı haber yüzünden Eskişehir valisinden ‘Oğlum İsmail yine rahat durmuyorsun!Bir daha aynı şekilde yorum yaparak bu konuyu işlersen sen adi ve şerefsizsin.’ şeklinde tehdit almıştı.

İsmail Saymaz altıncı ve son kitabı olan ‘Sözde Terörist’te bu ülkede ‘terörist’ ilan edilmenin kolaylığını vurguluyor. Artık ‘terör’ün sivil alandan iktidara değil iktidardan sivil alana yönelen bir enstrüman olduğunu belirten Saymaz kitabı şöyle bitiriyor, bize genel bir özet yaparak: “Çoğulcu demokrasiyi, örgütlü toplumu, özgür bireyi ve eleştirel aklı hedef alan bu ‘devlet terörü’ yurttaşı şiddete davet ediyor. Bu tuzağa çekilemeyen toplum, hak arayışına yöneldiğinde ‘terörist’ ilan ediliyor. Çünkü iktidar, anti-demokratik niteliğini örtebilmek için ‘ileri demokrasi’ adlı polisiyede ‘sözde teröristlere’ ihtiyaç duyuyor.”

Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü olarak ‘Sözde Terörist’ üzerine konuşmak üzere 23 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim-Sen Temsilciliği’nde buluşuyoruz. Tüm arkadaşlarımız davetlidir.