“Türkiye’deki eğitim sistemi tekil bir ‘vatandaşlık’ tanımı etrafında bireyler yetiştirecek şekilde tasarlanmış ve bu vatandaşlığın normları belirli dönemlerde değişse dahi, her zaman etnik, dinsel, cinsiyetçi, dini ve sınıfsal ayrımcılıkları bünyesinde barındırmıştır. Türkiye’de eğitim görenlerin de aşina oldukları üzere, zorunlu eğitimde esas alınan milli eğitim müfredatı, belirli azınlıklara ve gruplara karşı ayrımcı, aşağılayıcı ve nefret söylemi içeren ifadelerle doludur.

‘Biz O Konuyu Daha Görmedik’ eğitim sistemine karşı getirilebilecek olası bir eleştiriyi tanıkların ağzından dinlememize izin veren 12 görüşmeden oluşuyor. Bu kitap, Türkiye’deki eğitim sisteminde anlatılmayanları, sırası gelmeyenleri, temsil edilemeyenleri, kişilerin kendi ağızlarından duymamızı sağlamaya ve bu verili geleneğin bize neler hissettirdiğini anlatmaya çalışacaktır.”

Boğaziçi Üniversitesi Köy ve Kooperatifçilik Kulübü olarak Ermeni Kültür ve Dayanışma Derneği ile gerçekleştireceğimiz bu etkinlikte kitabın derlenmesinde ve yazım aşamasında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte eğitim sistemine dair eleştirilerimizi dile getirebileceğimiz bir zemin yaratmaya çalışacağız. Tüm arkadaşlarımız etkinliğimize davetlidir.

Katılımcılar: Derya Taş
Faruk Ceylan